Müügitingimused

  1. KASUTUSTINGIMUSTE ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad müügitingimused reguleerivad OÜ Oliveri Pood Tartus, registrikood 10062947, Narva mnt 92,Tartu (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ja aksessuaaride ostmisel-müümisel www.oliveripood.ee müügikeskkonnas (e-poes).

1.2 Oliveripood e teenus hõlmab endas võimalust Kliendil sõlmida Oliveripoe internetikeskkonnas Ettevõtjaga ostu-müügileping Oliveripoes müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes.

1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist Oliveripoes kasutades kinnitab Klient, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Ettevõtjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Ettevõtja ja Kliendi vahelisi Oliveripoe kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Ettevõtja ja Kliendil lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

  1. OSTU-MÜÜGITEHINGU POOLED

2.1 Ettevõtja on Oliveripood haldajaks olev äriühing ärinimega OÜ Oliveri Pood Tartus(registrikood 10062947, asukoht Narva mnt 92, Tartu 51008, e-post info@oliveripood.ee).

2.2 Kliendiks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Kasutaja on alla 18-aastane, kinnitab Kliendi ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3.KAUPADE HINNAD, KÄTTESAADAVUS,TOOTEINFO

3.1 Kõikide Oliveripoes müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Klient tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu).

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Ettevõtja muudab Kaupade hindu pärast Kliendi poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Ettevõtja müüma Kauba Kliendile hinnaga, mis kehtis Kliendi poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Klient tasus Kaupade eest.. Kui Ettevõtja poolt muudetud hind on soodsam Kliendi poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Kliendil õigust nõuda Ettevõttelt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4 Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

3.5 Klient peab Oliveripoodi kasutades arvestama, et Oliveripoe Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Klient arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Ettevõte laoseisust Kliendile alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Ettevõte poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Ettevõte selle eest, kui Kliendi poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Kliendi poolt soovitud Kaup on Ettevõtja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul muutub ostu-müügitehing automaatselt tühiseks ning Ettevõtja ei vastuta otsas olevast Kaubast Kliendile tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Ettevõtja olukorras, kus vahetult pärast Kliendi poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kliendi poolt soovitud Kaup on Ettevõttel otsa saanud. Sellisel juhul on Ettevõttel õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda ning Kliendil ei ole sellises olukorras õigust nõuda Ettevõttelt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.4. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

  1. TELLIMUSE VORMISTAMINE OSTU-MÜÜGITEHINGU SÕLMIMINE

4.1 Kliendi poolt Oliveripoes välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Kliendil esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv). Juhul, kui Klient soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, tuleb klikkida lingile “Jätka ostlemist” ning eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Klient ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Ostu vormistama“. Kliendil on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada.

4.3 Kliendi poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Kliendi poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale.

4.4 Kui Klient on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal sisestada palutud andmed ning klikkida nupule “Jätkan vormistamist“ (juhul, kui Kasutaja ei ole varasemalt e-posti andmeid sisestanud).

4.5 Tellimuse esitamisel peab Klient valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Kasutaja klikkima nupul „Kinnita tellimus“.

4.5.1 Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna, Eesti pangalinkidega. Pangalinke pakub Maksekeskus AS ja kõik tehingud toimuvad eurodes.

4.5.2. Oliveri Pood Tartus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Oliveri Pood Tartus OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4.6 Pärast maksmise viisi valimist peab Klient vormistama oma tellimuse, täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi).

4.7 Klient annab Oliveripoele õiguse tema poolt Oliveripoodi sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Ettevõtja kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Ettevõtja kinnitab, et kõiki Oliveripoes kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmete kaitse ja privaatsuse tingimused on täpsemalt sätestatud Tingimuste peatükis 8.

4.8 Tellimuse esitamisel ja ostu-müügilepingu sõlmimiseks on Klient kohustatud tutvuma eelnevalt käesolevate Tingimustega. Tellimuse vormistamisel nupule “Kinnita tellimus” klikkimisel kinnitab Klient, et on Tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub kõikide Tingimustes sätetega. Soovi korral on Kliendil võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.9 Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega tuleb Kliendil  klikkida lingile „Soorita makse“, misjärel suunatakse Klient tema poolt valitud internetipanka. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.

4.10 Kliendi ja Ettevõtja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Ettevõtja on saanud Tingimuste p-s 4.9. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta

4.11 Kui Klient ei ole 1 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Ettevõtja tellimuse ning ostu-müügilepingut Kliendi ja Ettevõtja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5.TELLIMUSE TÄITMINE

5.1 Ettevõtja kohustub koheselt pärast kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Kliendi poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Kasutaja ostetud Kaup toimetatakse Kliendi poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme kuni viie tööpäeva jooksul Kauba vastuvõtmiseks Kliendi poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek. Maksimaalne võimalik tarneaeg 14 päeva. Meie tarnepartneriks on Itella Smartpost ja Omniva pakiautomaadid.

5.3 Juhul, kui Kliendi poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Ettevõtja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Kliendiga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.4 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Kliendi poolt ostetud Kaupa ei ole Ettevõtja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Ettevõtja ei vastuta, teatab sellest Ettevõtja Kliendile viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest vastavalt Tingimuste punktile 4.10. ning ühtlasi annab teada Kliendile poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.

5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Ettevõtja ning Kliendil puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

5.6 Kliendi poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Kliendile üle koos saatelehega. Kliendil tuleb Kaup üle vaadata .Mittevastavast Kaubast tuleb Kliendil teatada e-posti aadressile info@oliveripood.ee või Ettevõtja infotelefonile +3725014923

5.7 Klient peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Kauba pakend, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

  1. OSTU-MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Füüsilisest isikust Kliendil on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Klient esitama Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) või täites e-poe veebilehel allalaetava taganemisavalduse vormi.
Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.

Klient märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Ettevõttelt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Ettevõtte poolt pakutava Kauba vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient kasutama taganemisavalduse tüüpvormi. Kasutaja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul.

6.2 Kliendil puudub õigus Tingimuste p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.2.1 asi, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Müüja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;

6.2.2 asi, mis on valmistatud, arvestades Kliendi isiklikke vajadusi;

6.2.3 asi, mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt;

6.3 Kliendi poolt lepingust taganemise korral kohustub Ettevõtja tagastama Kliendile Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu. Kui Klient on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Klient on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

6.4Ettevõtja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kasutaja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Ettevõtjani, eeldusel, et Klient on sama tähtaja jooksul Kauba Ettevõtjale tagastanud või esitanud Ettevõtjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Ettevõtjale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Kliendile tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7.

6.5 Kliendi poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Kliendil tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.6 Klient kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Klient kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta Oliveripoes kirjeldatule. Kliendipoolse lepingu taganemise korral kannab Klient  lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud.

6.7 Kui Kliendi poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Kliendist tulenevatest asjaoludest, on Ettevõtjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kliendi poolt Kauba eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga. Klient vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses kauba ostmisel.

6.8 Tasaarvestamiseks saadab Ettevõtja Kliendile  tasaarvestamise avalduse Kliendi poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kliendil õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Kliendi ja Ettevõtja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.9 Ettevõtjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Oliveripoes pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Ettevõtja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Ettevõtja ei ole Kaupa Kasutajale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Ettevõtjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kliendi poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Kliendile vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile). Ettevõtja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Kliendile tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.

6.10 Lisaks Tingimuste p-des  6.1. ja 6.9. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Kliendil kui ka Ettevõtjal õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

6.11 Hügieenilistel kaalutlustel ei kohaldata taganemisõigust suletud pakendist välja võetud pesutoodetele ja päevitusriietele.

6.12 Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud. Registreeritud klientidel on võimalik toode välja vahetada 30 päeva jooksul.

6.13 Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

  1. PRETENSIOONI ESITAMINE

7.1. Ettevõtja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ettevõtja kohustus.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@oliveripood.ee või kirjalikult Oü Oliveri Pood Tartus aadressile Narva mnt 92 tartu 51008.

7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt

kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.

Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:
•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või
•toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või

  • Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või
    •Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.

7.6. Ettevõtja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud ettevõtja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
7.6.3. Toote on väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
7.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokumendi koopia.

7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@oliveripood.ee või helistada telefonil: +372 501 4923
7.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada
siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ettevõtja vahelo sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)
7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

  1. ANDMEKAITSE JA PRIVAATSUS TINGIMUSED

8.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Oliveri Pood Tartus (Narva mnt 92 Tartu, registrikood 10062947. Andmekaitse spetsialist on määratud Sirle Luisti, e-maili aadressiga sirle@oliveripood.ee

8.2 Ettevõtja jaoks on oluline Klientide privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Ettevõtja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Ettevõtja väärtustab oma klientide privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Klientide turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.

8.3 Ettevõtja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Klientide turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Ettevõtja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.

8.4 Ettevõtja kogub Kliendi kohta andmeid, mis tulenevad Oliveripoe veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kliendil luua e-poes kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kliendi nimi ja e-posti aadress); 2) kui Klient esitab Oliveripoe tellimuse, millisel juhul küsitaks Kliendi nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi 3) kui Klient osaleb Ettevõtja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Ettevõtja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Klientidega suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Klientide teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Kauba kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.

8.5 Ettevõtja kogub Klientidelt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks: 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kliendid veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Ettevõtja on Kliendi seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kliendi kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Müüjale Oli veebikeskkonna kasutamise ajal; 3) muud andmed, sh Kliendi kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Klient suhtleb veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.
8.6 Ettevõtjal on õigus koguda Kliendi kohta muud teavet Kliendi seadme või Kasutajapoolse veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Ettevõtja selgitab Kliendile kogumise hetkel või muul moel, Kliendi nõusolekul.

8.7 Kliendil on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Ettevõtjale keelduda, kuid see võib mõjutada Kliendi valikuid Oliveripoe veebikeskkonna kasutamisel.

8.8 Ettevõtja kasutab Kliendi kohta kogutud teavet mh järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Klient Oliveripoe kasutajaks; 2) pakkuda Kliendile Oliveripoe veebikeskkonnas müüdavaid Kaupu ja teenuseid; 3) pakkuda Kliendile suunatud sisu, Kaupu ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kliendi varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kliendile suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Ettevõtja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kliendi arvamuse küsimiseks Ettevõte Kaupade ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad Oliveripoe veebikeskkonda, et Ettevõtja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Kaupu ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8) pakkuda Kliendile abi, kui Klient on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Ettevõtjale järelepärimise; 9) teavitada Klienti muudatustest Ettevõtja pakutavates Kaupades ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kliendi nõusolekul.

8.9 Ettevõtja ei avalda ega jaga ilma Kliendi nõusolekuta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel.

8.10 Ettevõtja võib avaldada andmeid muu hulgas 1) teenusepakkujatele, mis pakuvad Kaupu ja teenuseid Ettevõtte nimel. Need üksused tohivad kasutada Kliendi andmeid ainult Ettevõte pakutavate Kaupade müügi eesmärgil; 2) finantsettevõtjatele (nt liisingut ja järelmaksu pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja Kliendi vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestab Klient oma andmed otse pankade kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Kliendi andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, pankade kaardikeskuse ja Oliveripoe veebikeskkonna vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt; 3) Ettevõtja sidusettevõtjatele tingimusel, et selline jagamine on vajalik teenuste osutamiseks; 4) Ettevõtja äritehingutega seotud teised isikud seoses ettevõtte varade ühendamise või üleandmisega või äritehinguga või pankroti korral; 5) teised isikud, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või on vajadus kaitsta Oliveripoe, sh täita kohaldatavaid seaduseid või reageerida kohustuslikule õiguslikule protsessile (nt kohtu korraldus); kontrollida või nõuda eeskirjade täitmist, mis reguleerivaid veebikeskkonna kasutamist; kaitsta Ettevõtja või Ettevõtja sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õigusi, varalisi huve või turvastandardeid.

8.11 Ettevõtja säilitab Kliendi isikuandmeid 59 kuud. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Oliveripoe andmebaasis. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Ettevõtte poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda oma Oliveripoe veebikeskkonnas loodud kontolt või e-posti teel.

8.12 Klient nõustub isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kliendi isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kliendi riigi seadused.

8.13 Ettevõtja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Ettevõtja säilitab Kliendi kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.

8.14 Ettevõtjal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad Oliveripoe teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades.

8.15 Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kliendi arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Klient veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kliendi seadmesse, Kliendi üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kliendi sisselogimise andmeid, seega Klient ei pea neid iga kord, kui Oliveripoodi sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Ettevõtjal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Ettevõtja veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Ettevõtjal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Klient näinud, et Kliendile ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Klient kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Ettevõtjal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kliendile asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.

8.16 Kui Klient kasutab Oliveripoe veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Klient seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kliendil tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kliendi seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

8.17 Kliendil on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kliendi võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.

8.18 Ettevõtja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid’), mille eesmärk on edastada teavet Kliendi seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kliendi seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Klient on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Klient vastavat beaconit vaatas, ning Kliendi seadme IP-aadressi. Ettevõtja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kliendi eelistustele.

8.19 Ettevõtja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Ettevõtjal mh kindlaks määrata, kas ja kui palju Kliendil mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).

8.20 Ettevõtjaei kogu teadlikult isikuandmeid alaealistelt (isikutelt, kes on nooremad kui 18 aastat). Alla 18-aastased külastajatel tuleb enne isikuandmete avaldamist küsida vanema ja/või eestkostja nõusolekut. Vanema ja/või eestkostja nõusolekute andmete avaldamine on alaealistel keelatud.

8.21 Ettevõtja võib koguda Kliendi andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Klient helistab Ettevõtjale, mille käigus Klient esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Ettevõtjale). Kui Ettevõtja sisestab Kliendi andmed Oliveripoe veebikeskkonna andmebaasi, kasutab Müüja selleks SSL-turvaprotokolli.

8.22 Ettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Klienti. Kliendil on kohustus iga kord, kui ta kasutab Oliveripoe veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.

8.23 Ettevõtja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Ettevõtja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Ettevõte veebikeskkonnale.

  1. TINGIMUSTE MUUTMINE, VASTUTUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, AUTORIÕIGUSED

9.1 Kõik autoriõigused Oliveripoes esitatud teostele kuuluvad Ettevõttele või on Ettevõtja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutustingimustele.

9.2 Kasutajal õigus käesolevad kasutustingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal. Salvestamine on võimalik käesolevate kasutustingimuste üleval paremas nurgas nupule “Salvesta” vajutamise kaudu.

9.3 Ettevõttel on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Oliveripoe koduleheküljel www.oliveripood.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Ettevõtja vahelisele õigussuhtele Kliendi poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

9.4 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Ettevõtja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Ettevõtja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Ettevõtja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9.5 Kliendil ja Ettevõte vahel Oliveripoe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Klient ja Ettevõtja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Ettevõtja asukohajärgse kohtu.

9.6 Kui Klient on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).